» oktober 19, 2015

Daily Archives: oktober 19, 2015

Uncategorized

Hoe voorkom je een legionellabacterie?

Published by:

Legionella

Als je besmet raakt met een legionellabacterie, dan kan dat de veteranenziekte (longontsteking) tot gevolg hebben. Verschijnselen van deze ziekte zijn snel opkomende hoofdpijn, een ziek gevoel, hoge koorts, hoesten, spierpijn, kortademig, verward en vermoeidheid.

Hoe kan je besmet raken met een legionellabacterie?

De veteranenziekte kan je oplopen door inademing van hele kleine besmettelijke druppeltjes water die zich via de lucht verspreiden.

Besmetting kan gebeuren bij het nemen van een douche of een bad.

Een legionellabacterie is niet besmettelijk. De ziekte kan dus niet van mens op mens overgedragen worden.

Veteranenziekte voorkomen

De veteranenziekte is vrij eenvoudig te voorkomen. De legionellabacteriën voelen zich prettig in boilers en ketels, waarin een voorraad water opgeslagen ligt die tussen de 25 en 55 graden Celsius is.

Het is van belang om de temperatuur van je boiler af te stellen op minimaal 60 graden Celsius. Bij deze temperaturen voelen de bacteriën zich niet prettig en kunnen ze zich niet vermenigvuldigen.

Ben je langer dan één week niet thuis geweest? Spoel de kranen dan even (ongeveer een halve minuut) door met heet water. Lang stilstaand water in een waterleiding is namelijk de ideale plek voor legionellabacteriën.

Legionellapreventie en openbare gebouwen

De eigenaar van een openbaar gebouw is verplicht om schoon drinkwater aan te bieden. Er zijn strenge eisen gesteld aan de kwaliteit van het leidingwater.

Eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties zijn verantwoordelijk en ook aansprakelijk voor de geleverde waterkwaliteit. Om een goede kwaliteit te garanderen zijn deze eigenaren volgens de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit verplicht om in het bezit te zijn van een legionella beheersplan.

Ben je op zoek naar een betrouwbare partner op het gebied van legionellapreventie? Holland Building Maintenance stelt een risicoanalyse en beheersplan op voor legionellapreventie, voeren de beheermaatregelen uit, controleert jaarlijks de keerkleppen en de boiler, nemen en analyseren watermonsters en desinfecteren de waterleidingen.