» Woning
Woning

De waterschapsheffing

waterschapsbelasting

Deze heffing is één van de heffingen, waarvan de WOZ-waarde van belang is.
Aan de hand van de WOZ-waarde worden de tarieven voor het waterschap bepaald.
Het is interessant om uw aanslag voor de WOZ zo laag mogelijk te kunnen houden, want dan blijven u waterschapslasten ook zo laag mogelijk.
De waterschapslasten worden berekend aan de hand van de WOZ waarde.
Over het percentage dat het waterschap rekent, daar heeft u geen invloed op, maar over de WOZ-waarde daar heeft u de kans om deze te proberen te verlagen.
Wilt u de tarieven weten, welke de waterschappen rekenen?
Dan verzoeken wij u contact op te nemen met het waterschap in uw regio.

Voor welke doeleinden wordt de opbrengst van waterschapheffing gebruikt?

De inkomsten van de waterschappen worde door de gemeente bij één gebracht om de waterhuishouding binnen de gemeente bij te houden.
Er zijn tal van initiatieven, welke uit deze pot worden betaald.
Te denken valt aan zuivering van afvalwater, riolering of het terug brengen van water in de watercirculatie.

De taak voor de verantwoordelijkheid van de waterhuishouding is door de gemeente weer bij andere organisaties neergelegd.
Voor de juiste uitvoering zijn taken en verantwoordelijkheden verlegt.
Door het in rekening brengen van waterschapsheffing kan de gemeente deze instanties betalen.

Relatie WOZ-waarde en waterschapsheffing

Het koppelen van de WOZ waarde aan de waterschapsheffing heeft als achterliggende reden, dat een grote woning ook een grote druk geeft op de riolering.
Bezwaar op de waterschapsheffing kan alleen doormiddel van bezwaar maken op de WOZ waarde.

Lukt het u niet om bezwaar te maken?
Schakel een WOZ jurist in en zij begeleiden u bij het opstellen van een bezwaarschrift, waardoor u grote kans heeft van slagen.
Ook bij een eventuele hoorzitting zal de jurist gratis aanwezig zijn en u begeleiden.
Een bezoek in uw woning zou ook tot de mogelijkheden behoren, wanneer dit nodig zou zijn om met alle argumenten op tafel te komen.